Polichlorek winylu(PCW,PCV)


PCV:

PCV jest jednym z najpopularniejszych tworzyw sztucznych. Dzięki niepalności oraz niskiej cenie bardzo często stosowany jest w budownictwie oraz różnych gałęziach przemysłu.

Cechuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz wysokim modułem sprężystości przy niskiej odporności na ścieranie, niskiej udarności w obniżonych temperaturach oraz wytrzymałości zmęczeniowej.

Półwyroby z PCV dostępne są w ciemnopopielatym. Możliwe jest również zamówienie materiału w innych kolorach.

WŁAŚCIWOŚCI:

PCV charakteryzuje się znakomitą odpornością chemiczną, przez co często stosowany jest jako powłoki antykorozyjne (jest odporny na większość rozcieńczonych i stężonych kwasów, ługów i soli, jak również na niższe alkohole, benzynę, oleje oraz tłuszcze). Nie jest odporny na estry, ketony, chlorowane węglowodory oraz węglowodory aromatyczne. Zakres temperatur pracy: 0 - 60°C .

PCV jest materiałem trudno palnym – ogień gaśnie po usunięciu jego źródła.

Możliwe jest łatwe spawanie, zgrzewanie oraz klejenie PVC.

ZASTOSOWANIE:

- wykładziny chemoodporne,
- elementy armatury chemicznej,
- wykładziny w budownictwie,
- systemy kanalizacji zewnętrznej oraz wewnętrznej.