Tekstolit

• CHARAKTERYSTYKA

• Dopuszczalna temperatura pracy 120°C
• Do pracy w oleju i w powietrzu o normalnej wilgotności
• Bardzo dobra obrabialność mechaniczna
• Zakres grubości standardowych: 0,3-150mm

• POSTAĆ WYROBU

Formaty (dla grubości):
• 2,0-25mm - 1250x2750mm, 1250x1350mm
• 0,3-80mm - 1000x2000mm, 1000x1000mm
• 30-150mm - 1000x1250mm

• ZASTOSOWANIE

TCF-1 - Zastosowania elektryczne średnionapięciowe. Dobre właściwości dielektryczne i obniżona chłonność wody.

TCF-2 - Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe. Dobre właściwości mechaniczne.

TCF-4 - Zastosowania konstrukcyjne (gęsto tkana tkanina). Bardzo wysokie właściwości mechaniczne. Zalecane na małe elementy i do precyzyjnej obróbki mechanicznej.

TCF-5 - Zastosowania konstrukcyjne. Lepsze właściwości mechaniczne niż typ TCF-2.

TCF-6 - Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe. Właściwości dielektryczne i mechaniczne podobne do TCF-2. Kategoria palności FH2.