płyta uszczelkarska GAMBIT AF-200

Typ 215
Spełniane normy TWT-101/96, DIN 28090-1, uznanie UDT U-K-1/1-99
Opis płyty Uniwersalna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur.
Temperatura max 200°C
Ciśnienie max 6 MPa
Środowisko pracy Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli słabych kwasów i zasad.
Współczynniki wg ASME Code:
"y" 6 MPa
"m" 1,0
Współczynniki wg DT-UC-90/WO-O/19:
dla 1; 2; 3mm 40 MPa; 21 MPa; 12 Mpa
dla 1; 2; 3mm 6,4 po; 5 po; 4,1 po
b dla 20, 200 i 300 °C 1,1; 1,8; 3,0
Standardowe grubości 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
Formaty standardowe 1500x1500; 1500 x1000
Barwa płyty czerwona